WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ - KRÔNG PẮC - ĐĂK LĂK

NAY ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN MỘT HOSTING MỚI VỚI MỘT DOMAIN MỚI:

http://thpt-nguyencongtru-daklak.edu.vn


Bạn hãy Clịk chuột vào Logo của trường ở phía dưới để chuyển đến.

Muốn Sang Thì Bắc Cầu Kiều - Muốn Con Hay Chữ Thì Yêu Lấy Thầy!